Přeskočit na obsah

Společnost z jiné perspektivy

Zveme k objevování světa kolem a nacházení svého místa v něm.

Co je Anti-Bias

Přístup anti-bias nabádá k aktivnímu zpochybňování stereotypů a předsudků a zvědomuje často nenápadné formy diskriminace v institucích, mezi lidmi a ve společnosti obecně. 

Cíle

„Cílem je změna diskriminujících struktur a chování a zároveň vytvoření proti-síly a solidarity s ostatními, která pomůže odbourat diskriminaci a útlak.“

Historie

„Byl vytvořen jako reakce na nedostatky pedagogických přístupů, které se vztahovaly k rozdílnému kulturnímu původu dětí a zároveň dostatečně zohledňovaly mocenské struktury ve společnosti.“

Co nabízíme

  • Konzultace při tvorbě knížek, filmů, aktivit pro děti
  • Odborné vstupy na konferencích
  • Konzultace a školení pro školní týmy
  • Workshopy a webináře
  • Konzultace pro novináře a editory

O nás

Jana Randa

Lektorka a facilitátorka

Jejím záměrem je, aby školy byly prostředím, kde všichni mohou objevovat a naplňovat svůj potenciál.

Alena Košák Felcmanová

Lektorka

Jako lektorka se věnuje práci s mládeží v mezinárodním kontextu, a intenzivně také vzdělávání učitelek a učitelů k tématům identity, kultury a diskriminace.