Přeskočit na obsah

Alena Košák Felcmanová

V současnosti působí vyučuje na Fakultě humanitních studií v oboru Studie občanské společnosti, což je oblast ve které se pohybuje od roku 2002 – dobrovolně i profesionálně.

Jako lektorka se věnuje práci s mládeží v mezinárodním kontextu, a intenzivně také vzdělávání učitelek a učitelů k tématům identity, kultury a diskriminace. Její srdcovkou je metoda Persona Dolls – který přímo vychází ze přístupu anti-bias a je zaměřen na předškolní a školní děti. Sedm let pracovala pro vzdělávání program Varianty společnosti Člověk v tísni, kde se věnovala především etablování metody Persona Dolls v ČR.

S přístupem anti-bias se poprvé setkala v Berlíně někdy kolem roku 2009. Ráda se věnuje také mezinárodní spolupráci s lektory a autory, kteří jsou na stejné vlně.  

Vzdělání

2013 – 2018 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanského sektoru, doktorské studium (Ph.D.)

2008 – 2011 Humboldt Universität zu Berlin, magisterské studium Vzdělávání dospělých/ celoživotní vzdělávání (M. A.)

2007 – 2008 Freie Universität zu Berlin, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft,

2005 – 2008 Univerzita Karlova v Praze, obor Mezinárodní teritoriální studia (Bc.)

1999 – 2005 Gymnázium Na Pražačce – bilingvní studijní program (česká a německá státní maturita)

Pracovní zkušenosti

od 9/2019 Fakulta humanitní studií, Univerzita Karlova – Katedra studií občanské společnosti: odborná asistentka

2013 – 2019 Člověk v tísni, o.p.s. Koordinátorka interkulturního vzdělávání, vzdělávací program Varianty.
Náplň práce: příprava a realizace vzdělávacích programů pro pedagogy – správa rozpočtů, financování, strategie propagace, komunikace s účastníky i donory, metodická, lektorská a publikační činnost, adaptace a ověřování zahraničních metod v ČR (Persona Dolls, Philosophy for Children, Good Question Game)

2011 – 2013 Centrum pro integraci cizinců, o. s. Koordinátorka vzdělávacích programů.
Náplň práce: koordinace nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince, komunikace s donory, lektory i klienty, vzdělávání a supervize lektorek a lektorů, další rozvoj vzdělávací činnosti CIC

2008 Initiative Mittel und Osteuropa (Berlin) Stáž a následně částečný úvazek v koordinaci programu, program na finanční podporu malých projektů Nadace Roberta Bosche.
Náplň práce: Správa webových stránek, příprava podkladů pro posouzení žádostí, komunikace se sdruženími ucházejícími se o podporu, příprava vzdělávacích kurzů pro kooperující organizace.

2003 – 2009 Česko-německé fórum mládeže, dobrovolná činnosti.
Náplň práce: mluvčí (2007 – 2009), od 2004 koordinace projektu Projekt Do Německa na zkušenou – informační přednášky o pobytech v Německu. Spolupráce s Goethe Institutem, DAAD, ČNA Mládež, Velvyslanectvím SRN – organizační zajištění, příprava školení pro referenty, komunikace se školami a donory.

Absolvované kurzy 

2014 Education for Democratic Intercultural Citizenship, Summer school Erasmus+, Barcelona (EDIC). Vzdělávání pro demokratické a interkulturní občanství

2015 Sapere – Philosophy for Children, Colleges, Communities – Level 1

2014 – 2015 Vzdělávání kurz multiplikátorek a multiplikátorů pro vědomou práci s předsudky a práci s metodou Persona Doll (180 hodin) Persona Dolls je metoda podporující rozvoj identity, respektu a aktivizaci proti diskriminaci. Podporuje rozvoj prosociálních dovedností dětí i učitelů. Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. a Institut für den Situationsansatz, program Kinderwelten.

2012 Vzdělávací kurz na trenérku přístupu Anti-Bias „Vielfalt – Macht-Diskriminierung “ – „Rozmanitost- Moc- Diskriminace“ přístup Anti-Bias v pedagogicko-politické oblasti (88 hodin). Kombinace zážitkových vzdělávacích aktivit, teorie intersekcionality, principů ochrany před diskriminací a přístupu anti-bias. Příprava na vzdělávací činnost k tématům – rozmanitosti, moci a diskriminace ve společnosti Anti-Bias Werkstatt.

2005 – 2006 Vzdělávací kurz „Trenérka pro interkulturní setkávání“ pod vedením Karla-Heinze Bittla (EICCC) a Dany Moree (Institut Pontes)(130 hodin). Česko německý vzdělávací kurz na rozvoj lektorských dovedností v oblasti interkulturní komunikace a spolupráce.

2007 Vzdělávací kurz pro vedení „Jazykové animace“ organizované Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM

Vedení seminářů

Cílové skupiny: pedagogové ZŠ a SŠ, studenti VOŠ a VŠ, pracovníci NNO, mládež a jiní

Témata: interkulturní vzdělávání, anti-bias, identita, předsudky, nerovnost, diskriminace, filozofie pro děti, Persona Dolls, dadatelství ve společenských vědách pro ZŠ a SŠ, občanská společnost

Publikační činnost

Felcmanová, A. (2018)Felcmanová, A. (2018). Podoby“ empowermentu“ v rámci agendy anti-diskriminace v oblasti vzdělávání. Disertační práce.

Felcmanová, A. (2018). Sociokulturní diverzita organizací ve vzdělávání. Sociální pedagogika/Social Education, 6(1), 28–46.

Moree, D., Vávrová, T., a Felcmanová, A. (2017). Blue or Red? Why Do Categories Attract? The Urban Review, 49(3), 498–509.

Felcmanová, A. (2016) Teachers as Mighty Stakeholders? (Dis) empowering Moments during Advancement of ‘Inclusion’Policies in Education Pedagogicka Orientace, 26(4), 631.

Felcmanová, Alena a kol. (2015) Persona Dolls – panenky s osobností. Jak rozvíjet prosociální postoje dětí. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., ISBN 978-80-87456-62

Felcmanová, Alena, Randa, Jana.(2014) Objevování. Sbírka inspirací z přístupu anti-bias. Brno: Asociace středoškolských klubů České republiky. ISBN 978-80-88043-09

Felcmanová , A., Čáp. D, Titěrová K., Vávrová P. (2013) Rodiče – nečekaní spojenci. Jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Vydal Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty. Praha. ISBN 978-80-87456-45-3

Felcmanová, A., & Smejkalová, K. (2005). Informace o studiu v SRN. Plzeň: Tandem, Česko-německé fórum mládeže, 2005.