Přeskočit na obsah

Jana Randa

2006- současnost – lektorka a facilitátorka pracuje od roku 2006. Doprovází školy na cestě k inkluzivnímu vzdělávání. Podporuje v rozvoji mladé lidi, dobrovolníky a dobrovolnice a lidi věnující se práci s mládeží. V dlouhodobé spolupráci byla / je například s organizacemi Inklucentrum (SK), Iuventa (SK), IA MPSVR (SK), Štátný pedagogický ústav (SK), Člověk v tísni (CZ), Dům zahraniční spolupráce (CZ), AFS Mezikulturní Programy (CZ), IZ Vielfalt Dialog Bildung (AT), Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (AT), The European Wergeland Centre (NO) a s Radou Evropy. 

2023 – současnost – práce pro SALTO European Solidarity Corps: https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/

2019 – současnost – členka správní rady Centra pro Inkluzívne vzdelávanie: https://inklucentrum.sk/

2019 – 2023 – práce pro Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie: https://vudpap.sk/

2017 – založila na lokální úrovni iniciativu ZAintegro zaměřenou na práci s dětmi a rodiči z vyloučené lokality v Žilině (SK)

Jejím záměrem je, aby školy byly prostředím, kde všichni mohou objevovat a naplňovat svůj potenciál.

S anti-bias přístupem se seznámila poprvé v Drážďanech v roce 2010. 

fptbty

Vzdělání

2003 – 2007  Bakalářský studium: Studium humanitní vzdělanosti, Univerzita Karlova v Praze

  • Bakalářská práce na téma: Multikulturní výchova na českých školách

2007-2010 Magisterské studium: Studium občanského sektoru, Univerzita Karlova v Praze

  • Diplomová práce na téma: Motivace mladých lidí k dobrovolnictví

Další absolvovaná vzdělávání

Školení školitelů- Training for Trainers – „AIM (Applying Innovative Methods)” EFIL (European Federation of Intercultural Learning) 2009

Specifický trénink pro kouče (Coach Specific Training CST) Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 2009-2010

Dlouhodobé česko-německé školení v ATCC přístupu (Approche et transformationconstructives des conflits) Institut Pontes 2010-2012

Dlouhodobé školení přístupu anti bias, Krzyżowa Foundation 2012

Dialogem k respektu – Školení pro práci s metodou Persona Dolls Člověk v tísni 2014-2015

Multiplikátor metody „Persona Dolls“ – vědomá práce s předsudky, anti bias přístup a nenásilná komunikace Člověk v tísni, Kinderwelten 2015

Make it visible! Working with young people against (invisible) racism Youth-Mooc 2020

Tréning pre trénerov inkluzívneho vzdelávania PDCS 2020

Metóda Grunnlaget  (Metóda pojmového vyučovania s lektormi Nórskeho Edukačného Centra Pedverket:  Gunvor Sønnesyn)  Centrum Inkluzívneho Vzdelávania 2021

Vedení seminářů

Nenásilná komunikace

Dialogem k respektu – Školení pro práci s metodou Persona Dolls

Tvoř.Veď.Teď! – Akademie mladých lídrů Dlouhodobý školící kurz pro mladé lidi, kteří se nebojí vyvíjet vlastní iniciativu – https://www.msmt.cz/mladez/tvor-ved-ted-akademie-mladych-lidru

Práca s rozmanitosťou v triede – https://inklucentrum.sk/event/praca-s-rozmanitostou-v-triede/?occurrence=2021-03-30&time=1617112800

Lidská práva, diskriminace a práce s mocí pro sociální pracovníky

Building Inclusive Schools for All

Oblíbené metody a přístupy

anti-bias

poradní kruhy

nenásilná komunikace

Publikační činnost

Felcmanová, Alena, Randa, Jana.(2014) Objevování. Sbírka inspirací z přístupu anti-bias. Brno: Asociace středoškolských klubů České republiky. ISBN 978-80-88043-09

Bulletiny Inklucentra:

Články pro časopis Řízení školy: